این مدل نرده شیشه ای بوسیله براکت های آلومینیومی U شکل که در واقع پایه های مهار کننده شیشه ها هستند اجرا می شود. 

شیشه به کار رفته در اجرای این مدل نرده از نوع 10 تا 12 میل سکوریت 

و 18 تا 20  میل سکوریت و لمینت می باشد که تا 500 کیلوگرم نیرو را تحمل مینماید.

در این مدل از اسمش مشخص است بعد از پایان کف سازی و سرامیک و سنگ وغیر اجرا و نصب میشود ؛نوعی حفاظ است برای پرتگاه بالکن روف گاردن تراس و .... استفاده میشود.

نکته ی بسیار مهم در اجرای نرده شیشه ای اکسپوز این است که کف های که همر تراز نیستند وناصاف است نصب نمی گرددچون شیشه ها در یک راستا ثرار نمیگیریدو مشکلات زیادی از لحاظ ایستایی و زیبایی کار به وجود می اورد.در سیسیتم نرده های شیشه ای اکسپوز متریال مورداستفاده ش از 

آلومینیوم میباشد؛دراین سیستم بعد از نصب پروفیل های الومینیم در کف کاورهای بسیار زیبایی با نمای پروفیل در کار شما  نمایان میشود ،که تنوع در رنگ و طرح ؛و قابلیت باز و بسته کردن را دارددر نرده های شیشه ای اکسپوز دستگیره هایی که به کار برده میشود از تنوع زیادی برخوردار میباشدولی معمولا به صورت یوخپل استیل با گرید 304 ضخامت 0.3تا 0.5 mm به کار برده میشود دراین مورد متوان از هندریل های طرح هایی متنوع به شکل مربع و دایره ای و .....می توان استفاده کرد