نرده های تراس و بالکن میبایست از ارتفاع و الزمات استاندارد برخوردار باشد

نرده طرح فرانسوي ( عمودی ) مطابق با آيين نامه آتش نشاني در بالکنها با ارتفاع 110 سانتی متر و فواصل 11 سانتی متر عرضه میگردد ،

نرده های شیشه ای میبایست سکوریت و لمینت باشند و ارتفاع حداقل 110 سانتی متر باشد.

"سازندگان محترم جهت دریافت پایان کار میبایست ازسازمان آتش نشانی تائیدیه دریافت نمایند لذا ملزم به اجرای نرده و حفاظ طبق آیین نامه های اعلام شده توسط سازمان آتش نشانی میباشند."