اسپیرال و خم

نرده اسپیرال تمام شیشه ای نرده ای است که در آن از شیشه 10 میل یا 12 میل سکوریت و یا سکوریت لمینت به صورت خم استفاده میگردد.

نحوه اتصال شیشه به پله با توجه به نوع راه پله از فیکس پوینت یا مدلهای اسپیگت اسپایدری گرد یا اسپیگت 20 سانتی است.

در نرده های تمام شیشه خم ابتدا نقشه برداری از راه پله صورت میگیرد و سپس شعاع و خیز خم نرده نقشه کد (CAD) شده و در کارخانه قالب مخصوص خم شیشه ساخته میشود