واحد پلیشینگ با استفاده از دستگاه های تمام اتومات روز دنیا در پرداخت قطعات و پروفیلهای 6 متری امکان ارایه خدمات دارد