بازدید وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت از مجموعه سپکو 

 

 

بازدید جناب آقای احمدپور فرماندار شهرستان آبیک و مدیرکل تامین اجتماعی استان و مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و مدیران شهرستان از مجموعه سپکو 

لینک خبر :

 

 

 

بازدید استاندار محترم  قزوین از مجموعه صنعتی سپکو :