نرده آلومینیوم برنز باترکیب طلایی یا سیلوردر راه پله هاي با سنگ و فضای روشن مناسب میباشد و همچنین ترکیب این رنگ با چوب جلوه خاصی به فضای منزل شما خواهد داد.